Het belang van Transmissie voor drinkwater(bedrijven)

Oasen heeft Van Remmen UV Techniek als externe partij gevraagd om bij een aantal pompstations grondige UV transmissiemetingen te doen. Van Remmen heeft als oplossing online transmissiemeters geïnstalleerd. Dankzij de inzichten die zijn verkregen uit de online transmissiemeters heeft Oasen de behandeling van het water uit deze bronnen nog beter kunnen inrichten.

Oasen is een gerenommeerd drinkwaterbedrijf gevestigd in Gouda. Het bedrijf richt zich op de productie van onberispelijk water, dat bij transport door het leidingnet goed blijft en het water altijd uit de kraan komt bij de klant. Maarten Lut, afd. Onderzoek bij Oasen: “De goede ervaring met de online UV transmissiemeters heeft Oasen doen besluiten om twee UV transmissiemeters aan te schaffen die projectmatig op verschillende locaties ingezet kunnen worden.”

Wanneer de UV transmissie (UV doorlaatbaarheid van het water) van het te behandelen water lager uitvalt dan dat er bij de aanschaf van het UV systeem is vastgesteld, heeft dit ernstige nadelige gevolgen voor de werking van het systeem. Veranderingen in de UV transmissie zorgen voor een wijziging in de afgegeven dosis UV-C licht.

Bij Oasen maakt men gebruik van periodieke labmetingen. Tussen deze periodieke metingen kunnen echter variaties in de UV transmissie optreden die niet te meten zijn bij periodieke metingen. Oasen heeft online meetapparatuur gehuurd om zelf de verkregen data te onderzoeken en meer inzicht te krijgen in de variatie van de UV transmissie. ‘Van Remmen’ heeft in totaal 8 online transmissiemeters geïnstalleerd die enkele maanden lang de UV transmissie van verschillende waterbronnen hebben gemeten. Medewerkers van ‘Van Remmen’ zijn een aantal keer langs geweest en hebben vervolgens meegekeken naar de verkregen data.

De online transmissiemeters hebben iedere 2 tot 10 minuten een meting gedaan, hierdoor heeft men inzicht gekregen in de schommelingen in UV transmissie gedurende een langere periode. In de data zijn diverse pieken en dalen in de UV transmissie te zien, deze waren met enkel periodieke metingen niet gesignaleerd. Aan de hand van de verkregen data heeft Oasen veranderingen kunnen aanbrengen waarmee de behandeling van het water uit deze bronnen nog efficiënter en effectiever ingericht is.

“Oasen heeft de samenwerking met van Remmen als prettig ervaren. Bij ‘Van Remmen’ denken ze graag mee over de resultaten van de metingen. De online transmissiemeters zijn relatief gebruiksvriendelijk. De apparatuur is daarnaast redelijk eenvoudig te verplaatsen naar andere locaties.” aldus Maarten Lut.