Verlaging gebonden chloorgehalte door UV-C

Na een uitgebreid aanbestedingstraject heeft de ESCo in 2011 gekozen voor de UV-C systemen van Van Remmen UV Techniek. Het duurzame zuinige ontwerp van de reactoren, de ruime ervaring en kennis op het gebied van UV-C technologie gaven hierbij de doorslag.

De gemeente Rotterdam is in 2006 gestart met het Rotterdam Climate Initiative (RCI) met de ambitie om Rotterdam te ontwikkelen tot CO2-neutrale stad. Voor het verduurzamen van de vastgoedportefeuille is gekozen voor de formule Rotterdamse Groene Gebouwen (RGG). Het (energie)beheer en onderhoud van de gebouwen is uitbesteed aan een Energy Service Company (ESCo) en vastgelegd in een prestatiecontract. Het eerste RGG project startte in 2011 en omvatte de renovatie van negen gemeentelijke zwembaden.

Doelstellingen

De gemeente Rotterdam heeft drie duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd: reduceren van het energieverbruik en CO2-uitstoot, optimaliseren van onderhoud en verbeteren van het binnenklimaat. Bij de renovatie van de negen zwembaden was ook de aankomende water- wet met betrekking tot een wettelijke bovengrens gebonden chloor een belangrijk speerpunt.

Oplossing

Na een uitgebreid aanbestedingstraject heeft de ESCo in 2011 gekozen voor de UV-C systemen van Van Remmen UV Techniek. Het duurzame zuinige ontwerp van de reactoren, de ruime ervaring en kennis op het gebied van UV-C technologie gaven hierbij de doorslag. De Rotterdamse zwembaden zijn voorzien van UV-C units met capaciteit van 170 t/m 350 m3/uur in full flow. Door het UV-C licht wordt zwembadwater gedesinfecteerd en worden chloorresistente micro-organismen zoals Cryptosporidium en Giardia verwijderd.

Project resultaten

Het gebonden chloorgehalte is bij alle zwembaden sterk gedaald. Bij het meest recente project, een zwembad in Overschie, daalde het gehalte bijvoorbeeld van 0,7 naar 0,18 mg/l. Door het verminderen van gebonden chloor ontstaan minder desinfectienevenproducten. Hierdoor hoeft er minder geventileerd en verwarmd te worden. In een jaar tijd is hierdoor tot 40% bespaard op het gasverbruik. Door de toepassing van UV is het chloorverbruik aanzienlijk gedaald. Gevolg hiervan is dat de chemicaliën levering met 25% is verminderd. Tot slot wordt per bad 33% minder suppletiewater verbruikt.

Resultaten:

  • Betere waterkwaliteit
  • Betere luchtkwaliteit
  • Gezonder binnenklimaat
  • Verlaging gebonden chloorgehalte
  • Verlaging chloorverbruik met 25%

Per bad 33% minder suppletiewater verbruikt