Mobiele waterbehandeling voor drinkwaterkwaliteit voor afgelegen locaties

De achtergrond

Mobiele en flexibele oplossingen voor waterbehandeling zijn essentieel om afgelegen operaties en locaties een hulpmiddel te geven om schoon en veilig drinkwater te krijgen. Onze gewaardeerde partner Jotem Water Treatment BV ziet dat als geen ander en ontwikkelt robuuste en autonome oplossingen voor het Nederlandse leger, afgelegen locaties, NGO’s en technologieleveranciers zoals wij. De Smartbox™ behoort tot één van deze ontwikkelingen en kan tot 500 liter oppervlaktewater per uur zuiveren tot drinkwaterkwaliteitsniveau met een eenvoudig ontwerp dat auto-accu’s, zonnepanelen, 110 of 220 volt kan gebruiken.

De casus

Het Nederlandse eiland Pampus heeft een rijke geschiedenis als enclave in het IJmeer voor handelsschepen en later de militaire verdediging van Amsterdam. Momenteel is dit forteiland een recreatieve locatie met een museum en restaurant. Vanwege het afgelegen karakter van deze locatie moet drinkwater vanaf de wal per boot worden aangevoerd. Naast de daaraan verbonden kosten is ook het gezondheids- en kwaliteitsaspect van het verplaatsen en opslaan van grote hoeveelheden drinkwater bekeken. De eigenaar van het eiland wilde een duurzame oplossing om water van drinkwaterkwaliteit op het eiland zelf te kunnen maken en Jotem is gevraagd om een oplossing te bedenken en te testen.

De oplossing

De Smartbox was een ideale eerste stap om een robuust systeem op locatie te hebben dat aan de nodige criteria kon voldoen. Vanwege de afgelegen ligging en de veiligheid van het water had het projectteam echter behoefte aan een extra geïntegreerd veiligheidsniveau. Hiervoor is Van Remmen gevraagd om in deze Smartbox een kleine en robuuste UV-reactor voor secundaire desinfectie en het monitoren van de waterkwaliteit te integreren. Aangezien Van Remmen al bezig was met het ontwikkelen van een systeem specifiek voor robuuste integratie in OEM-systemen van ketenpartners, was dit een ideale kans om Jotem te ondersteunen.

Resultaten

De Jotem Smartbox met de meest moderne directe nano-filtratiemembranen van NX-Filtrations werd gecombineerd met de kleinste OEM-reactor van Van Remmen. Met dit systeem kon het water uit het IJmeer direct worden gebruikt, met als voorbehandelingsstap een eenvoudige biologische zandfiltratie. Tijdens een testprogramma van een jaar werd het systeem op de proef gesteld en werd er constant een stabiele waterkwaliteit van hoge kwaliteit geproduceerd met minimale interferentie en onderhoud. Dit bewijst dat productie op afgelegen locaties van kleine hoeveelheden water van drinkwaterkwaliteit uit ruw oppervlaktewater in alle seizoenen mogelijk is. De eigenaar van het eiland is van plan om samen met Jotem nu een stap verder te gaan, om te kijken of er een officiële drinkwaterkeuring aan het eiland en het Smartbox-systeem kan worden afgegeven. De geïntegreerde secundaire UV-desinfectie is hierbij een belangrijk hulpmiddel om redundantie en veiligheid aan te tonen en te garanderen.

De Jotem Smartbox met extra gegevensvastlegging en metingstools op locatie Pampus

Customer quote

Roy Rosink, Jotem Waterbehandeling “Van Remmen UV heeft een waardevolle
bijdrage geleverd aan de realisatie van de tests bij Pampus. Dankzij hun expertise
hebben we het principe van de dubbele barrièrebenadering toegepast om ziekteverwekkers te elimineren via twee verschillende mechanismen, beide op basis van membraanfiltratie en UV-desinfectie. Door integraal te kijken naar de watermatrix en voorbehandeling heeft Van Remmen een systeem ontwikkeld met een zeer laag energieverbruik, wat essentieel is op een afgelegen eiland dat wordt gevoed door zonnepanelen.”
Aannemer

Forteiland Pampus

Locatie

Nederland, Pampus

Doel

Mobiele waterbehandeling voor drinkwaterkwaliteit voor afgelegen locaties

Oplossing

De Smartbox™