Terug naar boven
Verwijdering van farmaceutische stoffen uit rioolwater zuiveringsinstallaties

Verwijdering van farmaceutische stoffen uit rioolwater zuiveringsinstallaties

Een toenemende hoeveelheid pesticiden en andere microverontreinigingen komen onze watercyclus binnen via ons afvalwater. Hoewel tuinderijen, ziekenhuizen en industrieën steeds meer nadenken over de impact die hun activiteiten op het milieu hebben, wordt de grootste ‘vervuiler’ vaak over het hoofd gezien.

De achtergrond
Een toenemende hoeveelheid pesticiden en andere microverontreinigingen komen onze watercyclus binnen via ons afvalwater. Hoewel tuinderijen, ziekenhuizen en industrieën steeds meer nadenken over de impact die hun activiteiten op het milieu hebben, wordt de grootste ‘vervuiler’ vaak over het hoofd gezien. Het merendeel van de microverontreinigingen, meer dan 85%, is te vinden in ons oppervlakte- en afvalwater dat afkomstig is van ons, weldenkende mensen met de beste bedoelingen, omdat we pijnstillers nemen of cosmetica gebruiken. Gelukkig komt dit water, zelfs water afkomstig van industrieën, ziekenhuizen en tuinderijen, terecht op één verzamelpunt: de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dit is een belangrijke uitgangspositie voor de behandeling van water omdat zuiveringsinstallaties vele biologische vormen toepassen die resistentie ontwikkelen tegen microverontreinigingen die zich in het water bevinden, en dat vormt een bijkomend probleem. De WHO verwacht dat resistentie tegen antibiotica in 2050 een grotere bedreiging voor de wereldgezondheid zal vormen dan kanker op dit moment. Daarom is de zuivering van rioolwater een zeer belangrijk punt en zijn rioolwaterzuiveringen ook de meest efficiënte plaats om microverontreiniging te verwijderen.

De casus
Waterschap Aa en Maas wilde de mogelijkheden laten zien van nieuwe technologieën voor het verwijderen van microverontreinigers in een van hun grote ‘hotspot’ rioolwaterzuiveringsinstallaties. Voor de zuivering van hun behandelde afvalwater werd de Advanox™ technologie van Van Remmen getest en vergeleken met ozonbehandeling.

Klant

Waterschap Aa & Maas, RWZI

Locatie

Aarle-Rixtel, Nederland

Doel

Verwijderen van medicijnresten uit drinkwater

Oplossing

Advanox™ Precision

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op!

Neem contact op!