Verwijderen van cyanide

Een duurzame oplossing als alternatief voor klassieke natchemische waterbehandeling

De achtergrond

Traditioneel worden natchemische processen gebruikt om cyanide uit waterstromen te verwijderen, vaak met hypochloriet. Deze processen veroorzaken potentieel toxische verbindingen (AOX), scoren laag op duurzaamheid en gaan gepaard met relatief hoge operationele kosten.

De casus

Lanxess, voorheen Chemtura, zocht naar een nieuwe en duurzame oplossing voor hun natchemische behandeling met natriumhopochloriet. De voornaamste drijfveren waren de hoge hoeveelheid AOX die dat proces teweegbracht, en de operationele kosten.

De oplossing

Uit voorlopige onderzoeksresultaten van Royal Haskoning (RHDHV) was gebleken dat geavanceerde oxidatie een haalbaar alternatief is dat aan alle criteria voldoet. Van Remmen werd samen met Antea Group en Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek B.V. (HMVT gekozen om in nauwe samenwerking met de klant een systeem te ontwikkelen en te testen.

Customer quote

Paul Verkooyen, Lanxess:Van Remmen UV Technology heeft
gedurende het gehele proces continu technische en chemisch-
theoretische ondersteuning geboden.

Resultaten

De uiteindelijke configuratie, ontwikkeld en getest in samenwerking met de klant, maakte het mogelijk om het water in bijna de helft van het ingeschatte tijdsbestek te reinigen. De Advanox™-technologie bracht het gehalte cyanide terug van 140-160 ppm naar minder dan 0,9 ppm, dankzij uitgebreide automatisering en geïntegreerde reinigingscycli.

Klant

Chemtura/Lanxess

Locatie

Amsterdam, Nederland

Doel

Cyanide verwijderen

Oplossing

Advanox™ Flow series