Terug naar boven
Validatie en certificering

Validatie en certificering

Betrouwbare desinfectie van vloeistoffen en oppervlakken vraagt om betrouwbare UV-systemen. De werking van een UV systeem wil men niet berekend hebben maar bewezen en daarom leveren wij gevalideerde en gecertificeerde UV-systemen. Zo bieden we u de zekerheid van betrouwbare UV-desinfectie.

Goed in theorie

Wanneer de biologische kwaliteit van vloeistoffen of oppervlakken belangrijk is voor uw organisatie is een UV-desinfectiesysteem een onmisbare schakel. Dat wil echter niet zeggen dat elk UV-systeem goed werkt. Veel producenten berekenen de effectiviteit van hun systeem puur theoretisch. De intensiteit van de lamp wordt vermenigvuldigd met het behandelvolume en het debiet (hoeveel vloeistof er langs stroomt) en daaruit komt een gemiddelde UV-dosis. Maar een gemiddelde dosis zegt niet zo veel. Want ‘gemiddeld’ betekent dat een deel van de vloeistof boven het gemiddelde zit, en een gedeelte eronder. Een deel van de stroom krijgt dus te weinig UV (waardoor de micro-organismen het gewoon overleven) en een deel te veel UV (waardoor de micro-organismen tien keer de dodelijke dosis krijgen, terwijl één keer voldoende is). Theoretisch goed betekent dus niet automatisch goed in de praktijk.

Goed in de praktijk: validatie

Wij willen systemen produceren die zowel theoretisch als praktisch kwaliteit leveren. Daarom worden alle reactoren in de Van Remmen UV Technology Validated en Certified serie getest in een genormeerde praktijksituatie. Hier wordt de werkelijke biologische afbraak gemeten. Hierdoor is zeker dat elke UV-reactor de biologische afdoding én UV-dosis haalt waarop deze wordt aangeboden. Zo is geen enkel aspect afhankelijk van theoretische berekeningen gebaseerd op aannames. U krijgt zekerheid en harde garanties en een proces waarbij efficiënt gebruik wordt gemaakt van het UV-licht.

Normering en certificering

Onze systemen worden geproduceerd en gecertificeerd volgens Europese normen.
Zo werken wij volgens NEN EN 14897:2006+A1. Die is identiek aan CEN, de Europese norm. Deze norm is onder licentie door de NEN aan Van Remmen UV Technology verstrekt.
Maar wat betekent dit precies?
De norm maakt onderscheid tussen waterbehandeling en desinfectie. Hierdoor zijn er 2 niveaus in validatie:

  • Bij waterbehandeling wordt uitgegaan van de technische werking van het systeem. Met andere woorden: de werking is niet gegarandeerd, maar onder de condities van de norm kan er redelijkerwijs vanuit worden gegaan dat het systeem werkt voor het beoogde doel.
  • Desinfectie: behandelcapaciteiten zijn deugdelijk volgens de NEN norm getest en kunnen worden gegarandeerd.

Sterilisatie

Desinfecteren wordt regelmatig verward met steriliseren. Er zijn echter belangrijke verschillen. Bij sterilisatie wordt vloeistof geheel ontdaan van schadelijke micro-organismen. Geen enkel micro-organisme overleeft een goed uitgevoerde sterilisatie. Bij desinfectie wordt het gevaar voor infectie weg genomen en worden de schadelijke micro-organismen niet voor 100% geïnactiveerd of gereduceerd.

Waarom zou u dan toch kiezen voor desinfectie in plaats van sterilisatie? Sterilisatie is een zeer ingrijpende en kostbare methode. Er worden hoge temperaturen, chemicaliën en intensieve bestraling gebruikt. Voor veel toepassingen heeft daarom desinfectie de voorkeur. Hierbij wordt het gevaar voor infectie weggenomen. Dat is meestal voldoende. Over het algemeen wordt sterilisatie alleen toegepast waar zelfs de allerkleinste risico’s absoluut moeten worden vermeden.

Hoe werkt validatie?

Wij testen onze Validated en Certified serie met biodosimetrische tests. Hierbij wordt een vastgestelde hoeveelheid bacteriesporen (Bacillus subtillis, ATCC 6633) toegevoegd aan de ingaande waterstroom vóór de UV-reactor. Deze sporen hebben een zeer constante UV-gevoeligheid, zijn makkelijk te kweken en ongevaarlijk voor mens en milieu.

Door te meten hoeveel bacteriesporen de UV-reactor in gaan en hoeveel er levend uitkomen kan een exacte verwijderingsgraad worden bepaald. De toegepaste UV-C dosis in de validatietesten is 400 – 600 J/ maar altijd hoger dan 400 J/. De UV-reactoren van Van Remmen worden altijd gevalideerd op een minimale reductie van 99,9% op de Bacillus subtillus. Veelal halen we een verwijderingsgraad die hoger is en die zelfs op kan lopen tot 99,999%.

Bij het validatieproces variëren we ook met de lichtdoorlatendheid van de vloeistoffen en gebruiken we gevarieerde UV-output van de lamp. Daaruit weten we dan ook de werking wanneer de lamp op het einde van zijn levensduur zit en aan vervanging toe is. Tot op het einde van de opgegeven levensduur voldoet het systeem nog aan de gestelde UV-dosis en gestelde reductie eis.
De waarden uit de validatietest kunnen omgerekend worden naar een UV-dosis volgens de laatste Europese norm (NEN-14897).

Onderstaande twee grafieken laten zien wat valideren oplevert:

Werking Van Remmen UV systeem met een theoretische capaciteit die lager ligt dan de daadwerkelijke capaciteit. Hogere efficiency die zich vertaalt in lagere investeringen, minder energieverbruik, minder onderhoud, bij behoud van een heel zekere desinfectie.

Werking concurrerend UV-systeem met gecalculeerde UV-C dosis, die aanmerkelijk hoger ligt dan de werkelijke dosis na validatie. Een dergelijke reactor levert (nagenoeg) geen ontsmettingsresultaat.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op!

Neem contact op!