Terug naar boven
Agrarische sector, glastuinbouw en visteelt

Agrarische sector, glastuinbouw en visteelt

UV-desinfectie is de meest duurzame manier om efficiënt zuivere producten te kweken. Een uitkomst voor agrariërs, de tuinbouw en vistelers.

Agrarische sector Glastuinbouw en Visteelt

Efficiëntie

Als ondernemer in de land- en tuinbouw of visteelt wilt u een zuiver product telen en tegelijkertijd op economische wijze produceren. Daarvoor is efficiënt watergebruik, optimaal gebruik van nutriënten, minimale inzet van gewasbestrijdingsmiddelen en de afbraak daarvan erg belangrijk.

Schoon en effectief

UV-C-ontsmetting is daarvoor een effectieve, schone en duurzame techniek. Zo kan oppervlaktewater voor irrigatie, of water in ‘eb en vloed-systemen’ in de tuinbouw worden ontsmet. Een recente ontwikkeling daarin is geavanceerde oxidatie. UV en waterstofperoxide vormen een krachtige combinatie om GBM-gehalten in spuiwater drastisch te verlagen. Wij ontwikkelden hiervoor de gecertificeerde Cleanlite-systemen in samenwerking met HortiMaX.

Viskwaliteit

Door de grote vraag naar vis, garnalen en ander ‘seafood’ groeit de aquacultuur over de hele wereld. De noodzaak is om kwaliteit te blijven leveren. Visziekten zijn hierbij een groot gevaar, maar onze UV-desinfectiesystemen bieden een schone en duurzame manier om visziekten te bestrijden. Geen toevoegingen, minder antibioticagebruik en betere vis. Winst voor iedereen.

Gerelateerde productseries

Op zoek naar een geschikte partner of wilt u meer informatie?

Neem contact op