Referenties

Referentie Case: Verwijderen van 1,4-dioxaan uit industrieel afvalwater

Verduurzaming van de chemische industrie met geavanceerde innovatie

Lees meer

Referentie Case: Agri-systemen in het Verenigd Koninkrijk

Agri-systemen dragen bij aan duurzame en toekomstbestendige landbouw

Lees meer

Referentie Case: Biodosimetrische validatie

Validatie van hoge dosis 250J/m2 desinfectie en waterbehandeling

Lees meer

Referentie Case: Verwijdering van cyanide

Een duurzame oplossing als alternatief voor klassieke natchemische waterbehandeling

Lees meer

Referentie Case: Gebonden chloorwaarden omlaag en suppletiekosten bespaard

Van twee keer per dag spoelen, naar één keer per week

Lees meer

Referentie Case: Forteiland Pampus krijgt unieke duurzame ‘watermaker’

Water uit het IJmeer opwaarderen tot topkwaliteit drinkwater

Lees meer

Referentie Case: Gedesinfecteerd rioolwater Vietnam

De inzet van UV-systemen voor de desinfectie van meer dan 1000 m³ water per uur

Lees meer

Referentie case: Gouwebad De Sniep bespaart geld en water

Reductie van gebonden chloor met UV-C licht

Lees meer

Referentie Case: Lagere kosten en hogere waterkwaliteit

Een duurzame oplossing om aan de nieuwe normen te voldoen

Lees meer

Referentie Case: Minder gebonden chloor, lagere kosten en meer comfort

Een lagedruk UV-systeem met hoge efficiëntie

Lees meer

Referentie Case: Natuurlijk gezuiverd water voor attractiepark de Efteling

Met UV-desinfectie de waterkwaliteit van RWZI effluent verhogen

Lees meer

Referentie Case: Rioolwater helpt Oosterwold bloeien en groeien

Met decentrale afvalwaterzuivering voldoet rioolwater in Oosterwold aan belangrijke KRW-norm

Lees meer

Referentie Case: Schoon en veilig drinkwater op evenementen

Van Remmen UV Technology helpt MTD met 150 UV-systemen op evenementen en festivals

Lees meer

Referentie Case: UV-C-behandeling van ToBRFV

Onderzoek naar de juiste desinfectiedosis om ToBRFV te inactiveren

Lees meer

Referentie Case: Verwijderen van farmaceutische stoffen

Een verwijderingsrendement van meer dan 90% uit drinkwater.

Lees meer

Referentie Case: Verwijdering van farmaceutische stoffen

Verwijdering van meer dan 80% van geneesmiddelen waaronder Oxazepam uit RWZI's

Lees meer

Referentie Case: Verwijdering van gewasbescherming

Een nieuw waterbehandeling systeem voor lozingswater in collectief tuinbouwgebied

Lees meer

Referentie Case: Verwijdering van benzidine uit grondwater

Een betrouwbare manier om microverontreinigingen af te breken met geavanceerde oxidatie

Lees meer

Referentie Case: Verwijdering van farmaceutische stoffen

Het verkleinen van de negatieve effecten van microverontreinigingen in verschillende waterstromen

Lees meer

Referentie Case: Verwijdering van farmaceutische stoffen

Een verwijderingsrendement van 75% uit afvalwater van ziekenhuizen

Lees meer

Referentie Case: Verwijdering van farmaceutische stoffen

Een verwijderingsrendement van >80% van pesticides en microverontreinigingen uit RWZI's

Lees meer

Referentie Case: Verwijdering van chloor en organische stoffen

Geavanceerde oxidatie speciaal voor de behandeling van zwembaden

Lees meer

Referentie Case: Verwijdering van gewasbescherming

Een nieuw waterbehandeling systeem voor lozingswater in een individueel tuinbouwgebied

Lees meer