Verwijdering van farmaceutische stoffen uit rioolwater zuiveringsinstallaties

Verwijdering van meer dan 80% van geneesmiddelen waaronder Oxazepam uit RWZI's

De achtergrond

In de watercyclus van ons afvalwater komen microverontreinigingen zoals farmaceutische stoffen, antibiotica en hormoonresten terecht. Farmaceutische stoffen hebben een actieve werking en zijn moeilijk afbreekbaar. Ze worden zo gemaakt zodat lage concentraties in het lichaam de werking van een geneesmiddel langere tijd kunnen ondersteunen. Vanwege die eigenschap is het voor waterzuiveringsinstallaties moeilijk om farmaceutische stoffen uit het water te verwijderen en zijn ze moeilijk afbreekbaar. De resten uit geneesmiddelen, antibiotica en hormonen komen terecht in ons oppervlaktewater waar zij het ecosysteem aantasten. Uiteindelijk belanden de resten mogelijk in ons drinkwater, wat schadelijk kan zijn voor onze gezondheid. Farmaceutische stoffen in afvalwater vormen een groot probleem. De WHO verwacht dat resistentie tegen antibiotica in 2050 een grotere bedreiging voor de wereldgezondheid zal vormen dan kanker op dit moment. De vruchtbaarheid van mannen in het westen neemt in hoog tempo af en waterdieren en insecten zoals bijen lijden onder de vervuiling en gaan dood aan de pesticiden in ons water. Omdat praktisch alle waterstromen afkomstig van mensen en huisdieren in waterzuiveringsinstallaties terechtkomen is dit de belangrijkste en meeste efficiënte plaats om deze microverontreinigingen te verwijderen.

De casus

Sundets reningsverk (Sundet’s WWTP) of Växjö kommun (gemeente Växjö) in Zweden wilde onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om farmaceutische stoffen uit hun behandelde afvalwater te verwijderen. Zij stelden vast dat het geneesmiddel Oxazepam voor hun de belangrijkste microverontreiniging was en gebruikten dit medicijn als maatstaf voor een verwijderingsefficiëntie van minimaal 80%. Verwijdering van farmaceutische stoffen uit rioolwaterzuiveringsinstallaties

De oplossing

In samenwerking met Nouryon ontwikkelde Van Remmen Technology Een door Jotem Waterbehandeling ingebouwde Advanox™-unit voor dit project. Deze unit bevatte alles om op afstand te kunnen bedienen en te testen met de Advanox™-technologie ter plaatse bij capaciteiten van 20-200 m3/u, en er werd getest bij 40-100 m3/u. De waterstofperoxide, MicrOx™, werd geleverd door Nouryon, AOP-partner van Van Remmen.

Resultaten

Het systeem werd succesvol gedemonstreerd in augustus en september 2019. De dosis-responsrelatie werd getest om de effecten te beoordelen van de verschillende UV-C- en H202-combinaties, en langdurige proeven werden gedaan om continue behandeling te testen. Er werden 35-40 geneesmiddelen, antibiotica en hormonen gemeten met als resultaat een betrouwbaar verwijderingsrendement van >80% op de totale som van geneesmiddelen, waaronder ook >80% verwijdering van Oxazepam.

Klant

Sundets reningsverk, Växjö kommun

Locatie

Växjö, Sweden

Doel

Pharmaceutical removal

Oplossing

Advanox™ Flow series