Verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen

Een nieuw waterbehandeling systeem voor lozingswater in een individueel tuinbouwgebied

De achtergrond

Een toenemende hoeveelheid pesticiden en andere microverontreinigingen komen onze watercyclus binnen via ons afvalwater. Feiten tonen aan dat de Nederlandse tuinbouwsector de hoogste opbrengsten per vierkante meter haalt met het laagste water- en pesticideverbruik ter wereld. Om het water om de tuinen heen te beschermen is vergaande regelgeving geïmplementeerd die moet voorkomen dat ongewenste bestanddelen uit onze kassen via lozingswater (spuiwater) in het milieu terechtkomen.

De casus

Ridder Growing Solutions, voorheen Hortimax en sinds jaar en dag gewaardeerde partner van Van Remmen, wilde een systeem ontwikkelen dat kon voldoen aan de regelgeving en waarmee ze tegelijkertijd tuinders een betaalbare en krachtige oplossing konden bieden. Omdat eigenaren van kassen verplicht zijn een installatie aan te schaffen, was het doel het systeem zo eenvoudig mogelijk te houden en daarnaast, met een krachtige installatie, aan de strengste eisen te voldoen. Van Remmen werd aangewezen om dit systeem voor Ridder te ontwikkelen met behulp van hun Advanox™-technologie.

De oplossing

Er werd een systeem ontwikkeld dat alleen UV-C licht gebruikt in combinatie met waterstofperoxide: de Advanox™ technologie. De achterliggende gedachte was dat met weinig systeemelementen ook weinig fout kan gaan, wat een uitstekend uitgangspunt bleek te zijn. Omdat de tuinbouwsector voortdurend verandert en steeds flexibeler moet zijn, was de inherente schaalbaarheid van op UV-C gebaseerde systemen een toegevoegd criterium aan het ontwerp. Door het hele systeem vanaf het begin te faseren en als zodanig goed te keuren, kon eenvoudig een breed scala aan mogelijkheden worden aangeboden en geïntegreerd.

Resultaten

Het systeem werd volledig goedgekeurd, voor behandeling van lozingswater, maar ook voor gebruik met Imidacloprid waarvoor zelfs nog hogere eisen gelden. Het CleanLite™-systeem wordt inmiddels wereldwijd met groot succes verkocht.

Customer quote

Jerre de Blok, Ridder Growing Solutions: ‘’Sinds 2013 werken we nauw samen met Van Remmen UV Technology vanwege hun uitgebreide kennis van UV systemen en de bestanddelen die hiervoor nodig zijn. De medewerkers van Van Remmen zijn altijd bereid mee te denken bij uitdagingen en in te spelen op nieuwe kansen. Dat stel ik enorm op prijs. Deze samenwerking leidde tot Ridder CleanLite. Wij waren in staat deze installatie in korte tijd te ontwikkelen en er BZG-goedkeuring voor te krijgen. Inmiddels gebruiken bijna 200 tuinders in Nederland dit systeem om hun lozingswater te zuiveren. “
Klant

Ridder Growing Solutions

Locatie

Maasdijk, Nederland

Doel

Verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen

Oplossing

Ridder Cleanlite