Lagere kosten en hogere waterkwaliteit

Een duurzame oplossing om aan de nieuwe normen te voldoen

Verduurzamen is een pijler voor Zwem- en Sportcentrum De Beemd. Om de gebonden chloorwaarden van het zwembad laag te houden zag Jorrit Erps (manager zwembad De Beemd) de kosten voor het regelmatige spoelen oplopen. In de zoektocht om op een duurzame manier te voldoen aan de normen die de nieuwe Omgevingswet stelt met betrekking tot zwemwater- en luchtkwaliteit in zwembaden én te besparen op suppletiewater, kwam hij terecht bij Van Remmen UV Technology.

Oplossing

Het duurzame ontwerp van de reactor met lage druk UV-C technologie, de kleine (inbouw)maat en de gunstige terugverdientijd gaven de doorslag te kiezen voor de Swimming pool Compact series van Van Remmen UV Technology. De zwembaden van Zwem- en Sportcemtrum De Beemd zijn in 2018 voorzien van twee UV-C units (S200C en S250c).  Het UV-C licht zorgt ervoor dat chloorresistente micro-organismen worden verwijderd waardoor de gebonden chloorwaarden laag blijven en daarmee flink wordt bespaard op het aantal filterspoelingen.

Resultaten

Omdat wij graag bewijzen wat we beloven hebben we bij Zwem- en Sportcentrum De Beemd testen uitgevoerd. Vóór de installatie van de Swimming pool Compact series lag de gebonden chloor concentratie tussen de 0.6-0.8 mg/l. Ná installatie was te zien dat het gebonden chloor vrijwel direct afnam naar 0.2 mg/l en zelfs lager (zie grafiek).

 

 

Omdat het gebonden chloor niveau laag bleef konden de filterspoelingen verlaagd worden. Er wordt nu 1 keer in de twee weken gespoeld, in plaats van 1 keer per week, wat een flinke waterbesparing oplevert. Ook met minder filterspoelingen blijft het gebonden chloor niveau ruim onder de norm die de nieuwe Omgevingswet zwemwater- en luchtkwaliteit in zwembaden stelt.

 

Customer quote

De Swimming pool Compact series van Van Remmen UV Technology zijn een slimme en duurzame manier om aan de zwemwaterwet te voldoen, daarnaast hebben we de exploitatiekosten van het zwembad op de lange termijn flink kunnen terugdringen
Klant

Zwem- en Sportcentrum De Beemd, door Van Dorp

Locatie

Nederland, Lochem

Doel

Duurzame oplossing verlaging gebonden chloor

Oplossing

Swimming pool Compact series