UVO-concept

Uniek en innovatief onderzoek gestart voor het behandelen van medicijnresten in afvalwater.

Uniek en innovatief onderzoek gestart voor het behandelen van medicijnresten in afvalwater: UVO

Watertechnologie bedrijf Nijhuis Water Technology B.V. en Van Remmen UV starten samen met Waterschap Rijn en IJssel een innovatief onderzoek naar hoe afvalwater uit ziekenhuizen makkelijk, flexibel en kosteneffectief te behandelen is. Op dit moment gaat het afvalwater van ziekenhuizen, met daarin resten van medicijn-, schoonmaak- en contrastmiddelen, via het riool naar de rioolwaterzuiveringen. Echter, een rioolwaterzuivering kan met de huidige stand van de techniek circa 65% van deze resten verwijderen. Vervolgens belandt het gezuiverde water weer in de beken en de rivieren. Om het zuiveren betaalbaar te houden en het water nog schoner te maken, is samenwerking in de hele afvalwaterketen nodig.

UVO Project

Om het ziekenhuisafvalwater op een geschikte wijze voor te behandelen voordat het geloosd wordt op het riool, hebben Nijhuis Water Technology, onderdeel van Nijhuis Industries, en Van Remmen UV het UVO-concept ontwikkeld. Hierbij zorgt de geïntegreerde Ozon en UV-behandeling voor de afbraak van medicijnen, röntgencontrastvloeistoffen en resistente bacteriën. Het afvalwater van ziekenhuizen wordt hierdoor heel doelgericht en efficiënt voorbehandeld (bron aanpak). Tijdens dit project zullen Nijhuis Water Technology, Van Remmen UV en Waterschap Rijn en IJssel het UVO-concept verder onderzoeken en optimaliseren. Dit gebeurt momenteel in het laboratorium, vanaf het vierde kwartaal 2018 bij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (decentrale bronaanpak) en in 2019 bij de rioolwaterzuivering Winterswijk (nazuivering). Het einddoel van dit project is een kosteneffectieve behandeling van microverontreinigingen die makkelijk, flexibel en modulair toe te passen is op de behandelvraag van de toekomst.

Het UVO project is mede mogelijk gemaakt met subsidies van de EU en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.