Terug naar boven
NanoX

NanoX

Duurzame oplossing voor wereldwijde waterkwaliteit en - kwantiteit

Duurzame oplossing voor wereldwijde waterkwaliteit en – kwantiteit

Ontwikkeling van het NanoX concept: een robuust, bestuurbaar en gecontroleerd proces voor een  hoogwaardige waterkwaliteit, met een lage CO2 footprint, minder energieverbruik, laag chemicaliënverbruik en zonder schadelijke bijproducten, waarmee een schaalbare oplossing beschikbaar is voor de wereldwijde uitdagingen rondom waterkwaliteit en -kwantiteit. NanoX is een zuiveringsconcept gebaseerd op serieschakeling van holle vezel nanofiltratie en advanced UV oxidatie voor direct hergebruik van effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties, maar ook voor hergebruik van industrieel afvalwater of behandeling van oppervlaktewater tot drinkwater kwaliteit als alternatief voor excessief grondwater gebruik.

NanoX Project

Achtergrond van het NanoX-project is de toenemende uitdaging (o.a. veroorzaakt door verdroging t.g.v. klimaatveranderingen) om voldoende water beschikbaar te hebben van de juiste kwaliteit, hetgeen wereldwijd een steeds grotere uitdaging wordt door de aanwezigheid van toenemende concentraties van organische microverontreinigingen (medicijnresten, pesticides), microplastics en nano-deeltjes, en (antibiotica resistente) pathogenen en genetische resten.

Het NanoX project is mede mogelijk gemaakt met subsidies van de EU en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Er is een groeiende bezorgdheid over medicijnresten en andere persistente microverontreinigingen in water. De effecten die we tot nu toe hebben gezien, omvatten de vervrouwelijking van- en gedragsveranderingen bij vissen, evenals een grote daling van de mannelijke vruchtbaarheid. Virussen en antibiotica resistente bacteriën maken een opmars en de WHO verwacht dat in 2050 hieraan méér mensen doodgaan dan aan kanker.

Van Remmen UV Technology en Nouryon werken samen en combineren onze expertises in de strijd tegen medicijnresten en andere microverontreinigingen in ons oppervlakte- en drinkwater. We werken met de combinatie van UV-C-licht van Advanox ™ en MicrOX ™ waterstofperoxide (H2O2).

Het proces werd deze zomer (2019) getest in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Växjö in Zweden voor de verwijdering van medicijnresten. Deze resultaten worden geanalyseerd en de Advanox ™ -pilot bevindt zich in de planningsfase voor een nieuw onderzoek naar verwijderen van vlokmiddelen uit mijnbouwwater.

In de scheepstechniek en onze scheepsbeschrijvingen gaat het vaak over romp, voortstuwing, bouwwijze, stroomvoorziening en tonnage. Vaak worden ook de capaciteiten van de tanks voor ballast- en drinkwater genoemd. Zelden gaat het echter over de loos- en drinkbaarheid van dat water. Daar is Ton van Remmen van UV Technology in Wijhe dan weer van.

Van Remmen zat jarenlang in de tropische cultuurtechniek in landen als Pakistan, India en Egypte. ‘Ik werd eind jaren negentig technisch directeur bij een zwembadbouwer en later UV Techniek en raakte geïnteresseerd in verduurzaming. Begin 1999 nam ik het bedrijf over en begon met een UV-reinigingssysteem voor privézwembaden. We werkten samen met Akzo, dat chemicaliën leverde voor die reiniging. Door te combineren met een UV-behandeling kon het chemicaliëngebruik flink naar beneden. Wij voegen zelf in onze UV-behandeling ook niets toe.’
Het bedrijf telt nu ongeveer twintig personeelsleden en exporteert zestig procent van de jaaromzet van circa drie miljoen euro, hoofdzakelijk binnen Europa. Daarin heeft de nationale en internationale scheepvaart een aandeel van ruim een ton per jaar.

 

Geen patent
Van Remmen is bescheiden over de UV-systemen die hij en de rest van de industrie in die tijd bouwde en leverde. ‘Gewoon een buis met lampen erin. Tot we in 2005 een tefl on plaat (flow management) introduceerden om in de reinigingskamer (“de buis”) de doorstroming en blootstelling aan het UV-C-licht te optimaliseren. Dat verbeterde de doelmatigheid met twintig tot dertig procent. We konden drie lampen van 80 watt terugbrengen tot 120 watt totaal.’ Ze waren te laat met de patentaanvraag, zegt hij wat spijtig. ‘We staan op beurzen altijd met een model met wat ontwerpfoutjes,’ knipoogt hij. Over die foutjes gaan ze zelf, want Van Remmen is voor de helft eigenaar van de fabriek in Lichtenvoorde die de RVS-buizen voor het systeem maakt.
Een toeleverancier als Van Remmen komt niet vaak in de publiciteit, omdat de werf alle systemen inkoopt. Grote namen in deze wereld zijn het Finse Evac, het Noorse Jets en het Amsterdamse Holland Marine Services. Niet toevallig zijn die bedrijven Noord-Europees, waar van oudsher meer aandacht bestaat voor het watermilieu.

Ballast en afval
Je zou verwachten dat het bedrijf zich ook bezighoudt met behandeling van ballastwater. ‘Vier jaar geleden hebben we een project gedraaid, omdat de internationale eisen veranderden, maar op dat moment zakte de economie in en werd investeren lastig. De klant haakt dan echt af wegens verschillen van 150 euro. We zijn hier dus mee gestopt.’ De reiniging en recycling aan boord van grijs en zwart afvalwater komt volgens Van Remmen ‘heel langzaam’ van de grond in de rederijwereld. Het UV-proces dient dan voor desinfectie. ‘Meest gangbare praktijk in de zeevaart is zoet water bunkeren van de wal plus reverse osmose, wat wel veel energie vraagt. In de zeescheepsnieuwbouw is echter nog niets te merken van een vraag naar kleinere tankcapaciteiten, omdat recycling grote waterbuffers overbodig maakt.’

Cruisesystemen
Schoon drinkwater is belangrijk voor een sector als de cruisevaart. Van Remmen doet alleen zaken in de riviercruise en levert onder meer via Breman in Genemuiden en scheepswerf Grave. ‘Voor binnenvaart en passagiersvaart op binnenwateren gelden extra eisen rond legionella en microbiologische waterkwaliteit zodra personeel aan boord is. Daarvoor leveren we gevalideerde systemen. Sommige virussen en schimmels kunnen resistent voor chloor worden, maar tegen UV-licht van deze golflengte kan niets zich wapenen.’ Voor de kwaliteit van drinkwater is het protocol van het Norwegian Institute of Public Health (NIPH) wereldwijd de norm. Die is blijkbaar zo afdoende, dat daarvoor geen IMO-norm bestaat. Voor afvalwater
heeft de IMO wel een norm, gebaseerd op een maximum aan kolonievormende eenheden.

Scrubbers beloftevol?
Van Remmen is lid van de nodige “waterbehandelende UV-clubs”, maar niet van Nederland Maritiem Land. Netherlands Maritime Technology vindt hij daarentegen ‘superinteressant’ en staande het gesprek kopieert hij een krantenartikel over een driejarig onderzoek naar het waswater uit open-loop-scrubbers. Dat voldoet volgens de Clean Shipping Association 2020, rederijlobby voor gebruik van scrubbers, aan alle eisen van lokale autoriteiten en de IMO. De problematiek van reders, die door lokale regels de inzetbaarheid van hun schepen met open loop-scrubbers bedreigd zien, zou wel eens een markt voor het Wijhese bedrijf kunnen zijn.

Water aan wal
Een andere nieuwe markt wordt mogelijk die van de waterschappen. ‘We zijn bezig met een proef bij waterschap Aa en Maas met geavanceerde oxidatie, Advanox. In die sector is zuivering
met behulp van ozon of actieve kool gangbaar. We hopen daar volgend jaar een demo te kunnen doen. Wij behandelen nu 50 kuub per uur en opschaling naar 2000 kuub per uur lijkt mogelijk.’

 

Tegen UV-licht van deze golflengte kan niets zich wapenen

 

Afgezien van die grotere behandelcapaciteit, verwijdert UV in combinatie met waterstofperoxide ook resten van medicijnen, hormonen en antibiotica. ‘Het gaat op zich om hele kleine hoeveelheden, maar door stapeling in het watermilieu ontstaan bijvoorbeeld tweeslachtige of onvruchtbare vissen en dat kan via de consumptie ook de vruchtbaarheid van de mens aantasten.’ Waar UV gewoonlijk alles ‘afdoodt’ (Van Remmen weet ook niet waarom die term wordt gebruikt – red.) wat het bestraalt, verwijdert het in dit geval de schadelijke stoffen. ‘De resten oxideren naar CO2 en H2O, dus je hoeft geen residu meer te lozen. Bij zuivering met actieve kool moet altijd nog een restant naar de vuilverbranding. De Zwitsers hebben berekend dat dat duurdere systeem op het vliegveld van Zürich drie bakken koffie per Zwitser kost. Terwijl je anders op andere manieren kosten maakt voor je waterveiligheid.’

Bron: H.S. Klos SWZ|Maritime, http://www.swzonline.nl/magazine

 

In 2050 gaan meer mensen dood aan de gevolgen van antibioticaresistentie dan aan de gevolgen van kanker. Het is niet zomaar een kreet, maar afkomstig van de World Health Organisation (WHO). Het bedrijf Van Remmen UV Technology trekt zich de problematiek bijzonder aan en wil de wereld ‘bevrijden’ van hormoon- en medicijnresten in oppervlaktewater. De nieuw ontwikkelde techniek, die dit mogelijk maakt, leverde (nog) geen Cross-over Innovation Award op, maar de strijd gaat verder.

Dat het bedrijf op de grens van Boerhaar en Broekland was genomineerd voor de Cross-over Innovation Challenge heeft in ieder geval al geleid tot extra publiciteit. En dat kan grondlegger Ton van Remmen goed gebruiken, want bij tijd en wijle moet hij zich toch een roepende in de woestijn voelen. “Zes jaar geleden vroegen wij ons al af in wat voor wereld we leven als de bron voor drinkwater, het grond- of oppervlaktewater- niet meer veilig is. Het is namelijk een feit dat er steeds meer hormonen en medicijnresten in ons drinkwater belanden.”

Destijds gingen nergens alarmbellen af, maar langzaam komt er meer aandacht voor dit probleem. Denk maar eens terug aan de afgelopen zomer met z’n ongekend hoge temperaturen. We smeren ons allemaal in met zonnebrandcrème. Als je weet dat hierin het stofje Oxybenzon is verwerkt dat niet op natuurlijke wijze wordt afgebroken en mogelijk brede schade aan koraalriffen veroorzaakt… “De informatie over dit vergeten stofje komt nu langzaam boven tafel, terwijl het allemaal wel is getest en goedgekeurd”, stelt Van Remmen vast dat een aantal mensen in deze wereld bewust de ogen sluit of de andere kant opkijkt.

Je kunt het constateren en voor kennisgeving aannemen, maar Van Remmen UV Technology is nu juist zo’n typisch Sallands bedrijf dat het een uitdaging vindt om er mee aan de slag te gaan. In combinatie met Jotem Waterbehandeling komen ze zelfs met een oplossing op de proppen. Onder de naam Advanox is een techniek ontwikkeld waarbij UV-C licht wordt gebruikt om medicijn- en hormoonresten in oppervlaktewater effectief te kunnen afbreken. “Een nieuw probleem vraagt om een nieuwe oplossing.”

Doorontwikkeling
Van Remmen UV Technology wil graag voorop lopen, maar ze krijgen steeds meer volgers. Niet zo gek, want tenslotte hebben de Europese regeringsleiders onderling al afgesproken dat ons werelddeel in 2027 een flinke stap moet hebben gemaakt in de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat tuinders worden verplicht zelf te zorgen dat hun middelen worden afgebroken. Van Remmen is blij met de richtlijn en hoopt dat ook de waterschappen de handschoen oppakken. “De waterwereld is nog behoorlijk conservatief. Al dertig jaar behandelen ze het water, maar ze weten dat in de zuiveringsinstallaties niet alles wordt afgebroken. Dat is een groot probleem, want we blijven met z’n allen natuurlijk wel eindeloos allerlei pilletjes slikken, terwijl je het ecosysteem gewoon ziet veranderen”, aldus Van Remmen die tevens wil benadrukken dat er aan de basis actie moet worden ondernomen. “Het gaat dan bijvoorbeeld om de wijze waarop je een vergunning verleent. Wat sta je nog toe en wat niet…”

Met Advanox (samentrekking van advanced oxidation) doet Van Remmen UV Technology een poging om het probleem bij de kop te pakken. Je kunt stellen dat het een doorontwikkeling is van de UV-C licht technieken die het bedrijf al toepast. “We wisten dat we met UV-C licht in staat waren giftige stoffen af te breken, maar dat lukt niet met alles. Door er een oxidant aan toe te voegen, creëer je een super oxidatief radicaal dat zo actief is dat het alle pesticiden, hormonen en medicijnresten in het water kan verbranden.”

Portemonnee trekken
Er komt wel meer aandacht voor de problematiek. Dat is zeker te zien aan de toename van pilots en project op dit gebied. “Een goed begin, maar we zijn er nog niet. Het woord is daarom in eerste instantie aan de overheid. De regering moet de noodzaak inzien en de portemonnee trekken om dit probleem te lijf te gaan.”

Wellicht dat de gemeente Olst-Wijhe zich vrijwillig aanmeldt om de boeken in te gaan als eerste gemeente die vrij is van hormonen- en medicijnenresten in het oppervlaktewater. Van Remmen refereert hiermee aan het werkbezoek dat gemeenteraad en ambtenaren onlangs aan zijn bedrijf hebben gebracht. “Tot het eind van het jaar zijn we nog wel druk om het Advanox apparaat onder reële omstandigheden te testen. De realiteit is dat het eerste apparaat in 2020 in werking kan zijn.”

Roepende in de woestijn, Don Quichotte die tegen de windmolens vecht, wandelaar over niet gebaande paden. Je kunt er allerlei clichés op loslaten om de strijd van Van Remmen UV Technology te omschrijven. Wat echter het dichtst in de buurt komt, is de omschrijving zendingsdrang. “Ik voel me soms een soort missionaris”, bevestigt de oprichter. “Je moet de gevestigde orde doorbreken. Wij kunnen heel lang heel hard roepen, maar het is fijn om medestanders te hebben zoals Waterschap Aa en Maas dat tegen de stroom in durft te gaan en mogelijkheden voor onderzoek creëert die verder gaan dan de rapporten die er al lagen. We zijn blij dat we kunnen samenwerken, maar ze doen daar wat de Unie van Waterschappen eigenlijk zou moeten doen”, aldus de ondernemer die moet erkennen dat er alternatieven zijn voor Advanox. “De verwachting is echter wel dat onze techniek kosteneffectief is en geen restproduct creëert.”

Europese normen
Advanox is een prachtig uithangbord waarmee Van Remmen UV Technology zich verder op de kaart kan zetten. Misschien komt er ooit een dag dat er landelijke en zelfs internationale waardering en erkenning komt voor al het werk dat aan de Hooglandweg is verricht. Qua ondernemersklimaat een onbeduidende straat in het buitengebied tussen Broekland en Boerhaar en niet bepaald de locatie waar je een internationaal opererend bedrijf van aanzien verwacht. Wie echter luistert naar het (levens)verhaal van oprichter Ton van Remmen weet dat het helemaal geen gekke bedrijfslocatie is. Zeker niet als je beseft dat de verbinding met natuur, oppervlakte- en drinkwater en UV-C licht in het DNA van de onderneming is verankerd.

Alvorens Advanox in beeld kwam, stond Van Remmen UV Technology voor de insiders bekend om de meest duurzame UV desinfectie systemen. Om het voor de leek – en dus ook de redacteur – begrijpelijk te houden, wordt het meest eenvoudige voorbeeld uit de doeken gedaan. “Als je water wilt ontsmetten, kun je bijvoorbeeld kiezen om het te verhitten, maar dat kost veel energie. Wanneer je gebruik maakt van UV-licht, blijft zowel de kleur als de smaak van het water goed en is er sprake van een kortdurend proces”, vertellen Ton van Remmen, Kaspar Groot Kormelinck (coördinator Research & Development) en Jos Driever (Senior Sales Manager).

Als je de kop boven het (Sallandse) maaiveld uitsteekt, word je al gauw gezien als eigengereid, eigenzinnig of zelfs eigenwijs. Wat iedereen moet erkennen, is dat Ton van Remmen ballen heeft. Waar hele menigtes links af slaan, gaat hij rechtsaf. “Ik bewandel zeker niet de gebaande paden. Hier ligt ook mijn drive. Het is leuk om mensen te overtuigen van onze werkwijze”, glimlacht de oprichter die natuurlijk ook geld moet verdienen, maar het tegelijkertijd aandurft om te investeren in nieuwe ontwikkelingen. “Ik durf te stellen dat we één van de weinige UV-bedrijven zijn waar een derde deel van de tijd wordt besteed aan Research & Development. Onze filosofie is dat we kritisch zijn op kwaliteit en tegelijkertijd oog hebben voor de praktische invulling. Voor de goede orde: we werken wel volgens Europese normen, beschikken over de juiste certificaten en onze installatie is gecheckt door TNO.”

Kleine boterham
Zijn achtergrond ligt in drainage en irrigatie, maar via zijn toenmalige werkgever Interhiva kwam hij in contact met Dutch UV Technology, een bedrijf dat de techniek had ontwikkeld om UV-licht in te zetten voor het behandelen van het zwembadwater. “Een interessante ontwikkeling, maar men vond het uiteindelijk toch minder goed passen binnen de bedrijfsactiviteiten. Ik zag er wel toekomst in. Het heeft duidelijke toegevoegde waarde en het is gemakkelijker toepasbaar, want met chloor zit je altijd met de dosering te hannesen.”

“Kortom”, vervolgt hij. “Met UV-licht kun je in één stap desinfecteren en op een veilige manier de schadelijke effecten van chloor afbreken. Je hoeft minder chloor te gebruiken en dat is een verademing voor het zwembadpersoneel. Ga maar na hoeveel medewerkers lichamelijke klachten hebben gekregen, want chloor is een aanslag op de longen. Zeker degenen die al dertig jaar aan de rand van het zwembad staan.”

Naar eigen zeggen verdiende hij in de eerste jaren een kleine boterham in een markt die voornamelijk was gericht op zwembaden bij woningen. De markt veranderde toen we in 2005 een samenwerkingsovereenkomst sloten met een zwembadbouwer en multinational AKZO die zich ook bekommerde om het imago van chloor.”

Dat was het moment om te investeren in de oprichting van een afdeling Research & Development. “Het was slim om eens goed te onderzoeken hoe nu eigenlijk de werking is van UV-licht. Tot op dat moment maakt deze wereld veel gebruik van aannames en formules die performance berekent, maar nooit zijn getest. Wij hebben een techniek ontwikkeld – een mix van biologie en chemie – die zo’n honderd bacteriën doodmaakt.”

Het is een kleine wereld, dus de concurrentie stond natuurlijk wel op de stoep, maar Van Remmen trok zijn eigen plan. Weliswaar mengde zich een Amerikaans bedrijf in de strijd die ook nog eens een patent aanvroeg voor de Verenigde Staten. Van Remmen UV Technology werd er niet koud of warm van. “We hebben genoeg aan de rest van de wereld. Daar is het ook veel mooier zaken doen. De uitdaging is alleen wel hoe we de UV desinfectiesystemen vermarkten. Oftewel: hoe breng je die schat aan kennis naar potentiële kopers zoals installatiebedrijven, de scheepvaartindustrie en agrarische sector.

Fotograaf Stefan Kemper meldt zich en dat is een goed moment om het gesprek te beëindigen. Tot slot wil hij nog wel even kwijt dat hij ondernemer is. Weliswaar een maatschappelijk geëngageerde ondernemer, maar niet te zweverig alsof er niets anders bestaat dan een mooie, gezonde leefomgeving. “Ik wil zeker niet roomser zijn dan de paus. Ik rij in een dikke bak (Landrover) en ik slik ook wel een aspirine als ik teveel heb gedronken…”

Bron: Sallands Ondernemers Magazine, www.somonline.nl

 

Onderzoek naar het effectief afbreken van medicijn- en hormoonresten in oppervlaktewaterstromen

Binnen de nationale maar ook internationale waterketen worden steeds meer medicijn en hormoonresten in oppervlaktewaterstromen gevonden, daarnaast worden ook steeds meer nieuwe industriële vervuilingen gevonden.

De projectpartners hebben zich de afgelopen jaren in meerdere onderzoekstrajecten verdiept en ontwikkeld in de toepassing van een efficiënte oxidatietechniek; Advanox, Geavanceerde Oxidatie (AOP) met waterstofperoxide en UVC-licht. Met deze techniek wordt de reeds aanwezige zuiverende werking van UV-C licht verder vergroot doordat uit het waterstofperoxide zéér krachtige hydroxyl-radicalen worden gevormd die afvalstoffen in het water oxideren.

Advanox Project

Dit project richt zich specifiek op de verwijdering van deze ‘nieuwe verontreinigingen’ uit relatief zuiver RWZI-effluent. Omdat RWZI-effluent al verregaand is voorgezuiverd zal een enkele behandelstap voldoende zijn terwijl hier juist heel veel verschillende afvalwaterstromen (huishoudelijk, industrieel en land/tuinbouw) samenkomen.

Dit project zal een optimale behandeling demonstreren en toetsen die de diverse afvalwaterstromen die bij een RWZI samenkomen een significantie verbetering zal geven in chemische én ecologische waterkwaliteit.

 

Het Advanox project is mede mogelijk gemaakt met subsidies van de EU en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Uniek en innovatief onderzoek gestart voor het behandelen van medicijnresten in afvalwater: UVO

Watertechnologie bedrijf Nijhuis Water Technology B.V. en Van Remmen UV starten samen met Waterschap Rijn en IJssel een innovatief onderzoek naar hoe afvalwater uit ziekenhuizen makkelijk, flexibel en kosteneffectief te behandelen is. Op dit moment gaat het afvalwater van ziekenhuizen, met daarin resten van medicijn-, schoonmaak- en contrastmiddelen, via het riool naar de rioolwaterzuiveringen. Echter, een rioolwaterzuivering kan met de huidige stand van de techniek circa 65% van deze resten verwijderen. Vervolgens belandt het gezuiverde water weer in de beken en de rivieren. Om het zuiveren betaalbaar te houden en het water nog schoner te maken, is samenwerking in de hele afvalwaterketen nodig.

UVO Project

Om het ziekenhuisafvalwater op een geschikte wijze voor te behandelen voordat het geloosd wordt op het riool, hebben Nijhuis Water Technology, onderdeel van Nijhuis Industries, en Van Remmen UV het UVO-concept ontwikkeld. Hierbij zorgt de geïntegreerde Ozon en UV-behandeling voor de afbraak van medicijnen, röntgencontrastvloeistoffen en resistente bacteriën. Het afvalwater van ziekenhuizen wordt hierdoor heel doelgericht en efficiënt voorbehandeld (bron aanpak). Tijdens dit project zullen Nijhuis Water Technology, Van Remmen UV en Waterschap Rijn en IJssel het UVO-concept verder onderzoeken en optimaliseren. Dit gebeurt momenteel in het laboratorium, vanaf het vierde kwartaal 2018 bij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (decentrale bronaanpak) en in 2019 bij de rioolwaterzuivering Winterswijk (nazuivering). Het einddoel van dit project is een kosteneffectieve behandeling van microverontreinigingen die makkelijk, flexibel en modulair toe te passen is op de behandelvraag van de toekomst.

Het UVO project is mede mogelijk gemaakt met subsidies van de EU en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Nieuwsgierig geworden of wil je meer informatie?

Neem contact met ons op!

Contact opnemen