Advanox

Onderzoek naar het effectief afbreken van medicijn- en hormoonresten in oppervlaktewaterstromen.

Onderzoek naar het effectief afbreken van medicijn- en hormoonresten in oppervlaktewaterstromen

Binnen de nationale maar ook internationale waterketen worden steeds meer medicijn en hormoonresten in oppervlaktewaterstromen gevonden, daarnaast worden ook steeds meer nieuwe industriële vervuilingen gevonden.

De projectpartners hebben zich de afgelopen jaren in meerdere onderzoekstrajecten verdiept en ontwikkeld in de toepassing van een efficiënte oxidatietechniek; Advanox, Geavanceerde Oxidatie (AOP) met waterstofperoxide en UVC-licht. Met deze techniek wordt de reeds aanwezige zuiverende werking van UV-C licht verder vergroot doordat uit het waterstofperoxide zéér krachtige hydroxyl-radicalen worden gevormd die afvalstoffen in het water oxideren.

Advanox Project

Dit project richt zich specifiek op de verwijdering van deze ‘nieuwe verontreinigingen’ uit relatief zuiver RWZI-effluent. Omdat RWZI-effluent al verregaand is voorgezuiverd zal een enkele behandelstap voldoende zijn terwijl hier juist heel veel verschillende afvalwaterstromen (huishoudelijk, industrieel en land/tuinbouw) samenkomen.

Dit project zal een optimale behandeling demonstreren en toetsen die de diverse afvalwaterstromen die bij een RWZI samenkomen een significantie verbetering zal geven in chemische én ecologische waterkwaliteit.

 

Het Advanox project is mede mogelijk gemaakt met subsidies van de EU en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.