Terug naar boven
Verwijdering van benzidine uit grondwater

Verwijdering van benzidine uit grondwater

Grondwater is een ideale en betrouwbare bron voor de productie van drinkwater. Echter, vanwege menselijke activiteiten zoals industrie en landbouw, is deze bron vaak verontreinigd met microverontreinigingen, zoals industriële chemicaliën en pesticiden.

Call to Action