Verwijdering van benzidine uit grondwater

Een betrouwbare manier om microverontreinigingen af te breken met geavanceerde oxidatie

De achtergrond

Grondwater is een ideale en betrouwbare bron voor de productie van drinkwater. Echter, vanwege menselijke activiteiten zoals industrie en landbouw, is deze bron vaak verontreinigd met microverontreinigingen, zoals industriële chemicaliën en pesticiden. Deze microverontreinigingen komen in de bodem en het grondwater terecht en zijn door hun aard lastig te verwijderen. Veel ervan zijn giftig. Waterschaarste is wereldwijd een groeiend probleem en verontreiniging van grondwater met microverontreinigingen heeft het probleem verergerd. Een betrouwbare manier om microverontreinigingen af te breken is dan ook essentieel.

De casus

Een klant in Zwitserland wilde de mogelijkheden onderzoeken om benzidine en enkele andere microverontreinigingen te verwijderen uit hun grondwater. De maximale uiteindelijke concentratie benzidine die was toegestaan was <1,5 ng/l. Daarvoor was een verwijderingsefficiëntie van >95% nodig.

De oplossing

Een oplossing op volledige schaal zou genoeg hebben aan één Advanox™-reactor met robuuste optimaliseringsmogelijkheden voor zowel UV-C- als waterstofperoxidedosering. Van Remmen UV Technology heeft
in samenwerking met Jotem Waterbehandeling bv een kleinschalige testunit ontwikkeld voor Advanox™ die in dit project is gebruikt. Deze opstelling heeft een testcapaciteit van tussen de 500 en 2000 l/u en werd in dit geval gedemonstreerd met 500-1000 l/u.

Resultaten

Het proces werd in september 2020 succesvol gedemonstreerd. De dosis-responsrelatie werd getest om de effecten te beoordelen van de verschillende UV-C- en H2O2-dosiscombinaties. Benzidine, evenals enkele andere beoogde microverontreinigingen en hun metabolieten werden consistent tot onder de detectiedrempel gebracht. In het geval van benzidine was dit <1 ng/L, oftewel een verwijderingsefficiëntie van >99%.

Voor een Advanox™-installatie op volledige schaal bij >99% verwijderingsefficiëntie, zou het energieverbruik 0,14 kWh/m3 zijn. Op basis van informatie van de klant, zouden de kosten voor een Advanox™-installatie op volledige schaal kunnen concurreren en flexibeler zijn dat actieve kool.

Customer quote

Vertegenwoordiger van de klant: “Als onderdeel van een proeftest, was van
Remmen in staat om hun AOP-proces voor de verwijdering van benzidine in
water aan te tonen. Zoals van tevoren was voorspeld, leverde het proces veelbelovende resultaten op. Met de beschikbare testopstelling was het eenvoudig om de verschillende parameters aan te passen en de optimale instellingen te vinden.
De samenwerking met Ton [van Remmen] en Kaspar [Groot Kormelinck] was heel
gemakkelijk, pragmatisch en collegiaal. Het resultaat was dat niet alleen het
vooraf gecreëerde testprogramma, maar ook de gehele proeftest in een mum
van tijd uitgevoerd konden worden. Deze jongens weten wat ze doen.”
Klant

Anoniem

Locatie

Zwitserland

Doel

Verwijdering van benzidine uit grondwater

Oplossing

Advanox™ Focus series