Hoe de chemie water schoner kan lozen dan innemen

Chemische sector hoeft niet meer te vervuilen met toepassing van geavanceerde oxidatie

De schadelijke effecten van afvalwater en strengere naleving van de KRW (Kader Richtlijn Water) dwingt veel organisaties in de chemie om hun afvalwater intensiever te zuiveren. Maar hoe doe je dat op een betaalbare en toekomstbestendige manier? De oplossing blijkt al klaar te staan. Die heet geavanceerde oxidatie.

Hoe groot is het probleem?

De kwaliteit van ons oppervlaktewater is het slechtst van alle EU-lidstaten (bron: WUR). Ruim 80% voldoet niet aan de Europese richtlijn waterbeleid. Onze rivieren, beken en sloten zitten vol met microplastics, PFAS, pesticiden en medicijnresten, maar ook met afvalstoffen uit de chemische industrie. Denk bijvoorbeeld aan hoge concentraties cyanide, benzidine of dioxaan of schadelijke bijproducten die kunnen ontstaan in zuiveringsprocessen met bijvoorbeeld chloor of ozon. Die stoffen veroorzaken niet alleen grote ecologische schade, maar vormen ook een direct gevaar voor onze gezondheid en ons drinkwater.

Strengere wetgeving in aantocht

Verandering is noodzakelijk. Met grote stappen zelfs. Over vier jaar, in 2027, moet namelijk iedere EU-lidstaat voldoen aan de in 2000 gestelde Europese richtlijnen. Daarnaast wordt de richtlijn stedelijk afvalwater herzien en aangescherpt. Organisaties in de chemische industrie krijgen daarom te maken met strengere wet- en regelgeving voor het lozen van afvalwater en veranderende, complexer wordende vergunningsprocedures en handhaving. Zij worden gedwongen kritisch te kijken naar hun huidige afvalwaterzuivering. In veel gevallen komen ze tot de conclusie dat deze niet voldoet en niet toekomstbestendig is.

Traditionele technieken komen tekort

Zo maken bedrijven bijvoorbeeld nog gebruik van hypochloriet om cyanide te verwijderen. Dit proces veroorzaakt potentieel giftige stoffen (AOX), is niet duurzaam en zorgt voor relatief hoge operationele kosten. Andere waterbehandelingen, met bijvoorbeeld actief kool of ozon, kampen met vergelijkbare problemen. Ze zijn bijvoorbeeld slechts voor een selecte groep stoffen effectief (en daarmee niet geschikt voor uitbreiding), veroorzaken schadelijke bijproducten, zijn arbeidsintensief of te kostbaar. In het geval van actieve kool processen is de CO2-footprint ook nog eens fors.

Geavanceerde oxidatie

Bekende alternatieven zijn filtratie en absorptie, dit zijn uiteraard effectieve technieken maar lossen het probleem nog niet echt op, de vervuilende stof dient alsnog in geconcentreerd vorm te worden afgevoerd. Er is echter één gloednieuwe techniek die een oplossing biedt; geavanceerde oxidatie. Deze techniek werd pas enkele jaren geleden doorontwikkeld door Van Remmen UV Technology en Nouryon. “Met geavanceerde oxidatie gebruiken we lage druk UV-C licht en waterstofperoxide om water efficiënt te behandelen”, legt directeur Ton van Remmen uit. “Deze combinatie van technieken verwijdert niet alleen de meest hardnekkige chemische verbindingen, maar ook microbiologische en andere verontreinigingen. Bovendien ontstaan er geen bijproducten. Hierdoor kun je het water schoner lozen dan dat je het binnenkreeg. Deze techniek heeft een minimale duurzaamheidsimpact en onderhoudsvraag ten opzichte van andere technieken.”

Grote kansen voor de chemie

De innovatieve techniek bleef niet onopgemerkt. Het wordt inmiddels voor allerlei doeleinden gebruikt. Van het verwijderen van pesticiden in spuiwater tot het verwijderen van dioxaan en benzidine in afvalwater. Toch kan de chemische industrie nog stappen maken, ziet Van Remmen. “Er wordt veel vast gehouden aan traditionele technieken. Begrijpelijk, maar juist nu regelgeving strikter wordt en duurzame keuzes belangrijk zijn biedt geavanceerde oxidatie een effectief alternatief voor organisaties in de chemie. Je kiest hiermee voor betaalbaarheid en zekerheid van effectieve verwijdering van schadelijke chemische stoffen, nu en straks.”

Ontdek de mogelijkheden

Ben je benieuwd wat de mogelijkheden van geavanceerde oxidatie zijn voor uw afvalwater? Van Remmen UV Technology begeleidde al veel organisaties bij de overstap en denkt graag mee over een optimale toepassing van de techniek. Neem contact met ons op.