Hoe een complexe douchekop de UV-markt voor altijd veranderde

Van Remmen 25 jaar: De verschillende productontwikkelingen van de afgelopen jaren

Van Remmen UV Technology ontwikkelde in 25 jaar een grote verzameling unieke UV-systemen in de markt. Hoe deden ze dat als klein familiebedrijf? Hoe kwamen die systemen tot stand? En welke ontwikkelingen komen er nog aan? Kaspar Groot Kormelinck (R&D manager) en Albert-Jan Foederer (Accountmanager) nemen je mee in het verhaal dat begon bij een mislukt experiment met een douchekop.

De douchekop

Het is zo rond 2001 wanneer Ton van Remmen en Janine Wanders een briljante ingeving krijgen. Wat als ze een douchekop ontwierpen met een inwendige UV-reactor, die legionella in water afbreekt? Dan zou geen sporthal, zwembad of ziekenhuis zich ooit nog druk hoeven maken over legionellabesmetting! Technisch mogelijk, op papier succesvol. Maar toen volgden de tests… “De ene keer met goede desinfectieresultaten, de keer daarna niet. Wat Janine ook probeerde, ze kreeg geen eenduidig beeld”, zegt Kaspar. ‘’Zo’n douchekop moet nou eenmaal altijd effectief zijn, anders is het waardeloos.’’ De ontwikkeling van deze douchekop was te vroeg voor de markt, maar dit opende wel de deuren om opnieuw te kijken naar hoe water stroomt.

Flow management system

Experiment mislukt, zou je zeggen. Verlies nemen en door. Maar deze ingeving bleek het startschot voor een belangrijke innovatie. “De wisselende resultaten van de douchekop werden namelijk veroorzaakt door de onvoorspelbare stroom van water langs de lampen”, zegt Albert-Jan. “Dat leidde ertoe dat we ons verdiepten in het meten, analyseren en beïnvloeden van waterstromen in onze reactoren. Uit dat onderzoek kwam onze Flow Management System, waarbij we met behulp van een flow plaat water op de juiste manier door een reactor sturen. Met de juiste hoeveelheid, snelheid en route, afgestemd op de kwaliteit van het water. Zo kreeg iedere druppel precies de optimale dosis UV-C-licht, zonder onnodig veel energie te verbruiken, een bacterie kun je immers maar één keer doden.”

Gevalideerde UV-systemen

De ontdekking van het Flow Management System bood een unieke kans. Nu Van Remmen alle omstandigheden en functionaliteiten van de reactor kon besturen en beïnvloeden, opende dat de deur naar wetenschappelijke tests. Kaspar: “UV-systemen werden destijds vooral op papier ontworpen met veel aannames. Wij konden nu onze systemen in de praktijk testen op alle denkbare omstandigheden. Met water met allerlei soorten verontreinigingen, hoge en lage transmissies, troebel of helder, van allerlei samenstellingen. Met die resultaten optimaliseerden we onze systemen tot we konden bewijzen: onze systemen bieden wetenschappelijk aantoonbaar maximale effectiviteit, zeker 30% efficiënter dan andere UV systemen in de markt. Gevalideerde systemen dus, altijd betrouwbaar. Die waren en zijn uniek in de UV-wereld. En vanaf dit moment de standaard voor ons; top kwaliteit, betrouwbaar en betaalbaar.”

Onverbeterlijke pioniers

Dit verhaal zegt alles over Van Remmen, zeggen Kaspar en Albert-Jan. “We zijn weliswaar een bedrijf, maar Ton begon als pionier en die mentaliteit zit in ons DNA. We willen onderzoeken, onze technologie nog beter begrijpen en continu werken aan nieuwe toepassingen voor onze systemen. Vaak samen met kennisinstituten en klanten”, zegt Kaspar. Albert-Jan vult aan: “Dat leidde al regelmatig tot bijzondere nieuwe producten. Zo ontwikkelden we samen met Ridder een UV-systeem op maat voor de tuinbouw, maakten we samen met Gertsen & Olufsen en Jets Group een totaaloplossing voor afvalwater in de maritieme sector en ontstond uit een samenwerking met partner UVO3 een krachtig UV-systeem voor zeer vuil water, voor de agrarische markt in het Verenigd Koninkrijk. Maar we werken nu bijvoorbeeld ook aan een UV-systeem in sifons van ziekenhuizen met het UMCG, om (resistente) bacteriën te bestrijden voor de meest kwetsbare mensen.”

Dé kennispartner in Europa

Die onderzoekende geest maakte Van Remmen UV Technology als relatief klein familiebedrijf in een kwart eeuw dé UV-kennispartner van bedrijven en vooraanstaande kennisinstituten in Europa en zelfs daarbuiten. “We hebben een bepaalde nichepositie verworven in de markt. We zijn niet gewoon een leverancier van UV-systemen, we zijn een partner die meedenkt met de klant. Vraagt hun uitdaging een kleine aanpassing van ons systeem? Of zelfs een volledig op maat gemaakt systeem? Dan hebben we hier de houding: we kijken er samen goed naar en doen het gewoon. ‘’

Infectierisico’s en verontreiniging

Zo’n Yes we can-instelling kan de wereld de komende jaren goed gebruiken, want de groeiende waterschaarste en de continue verslechtering van de waterkwaliteit vraagt om sterke innovatie van waterbehandeling. “We zien de infectiedruk in ons water verder toenemen, vooral in Nederland”, zegt Kaspar. “Mens en dier leven te dicht op elkaar en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw en complexe afvalstoffen uit de industrie vormen een groot risico voor onze gezondheid en de natuur. Bovendien groeit het aantal antibioticaresistente bacteriën door medicijnresten in ons afvalwater, wat enorme gevolgen gaat hebben voor de volksgezondheid. Tegelijkertijd is er steeds meer aandacht voor hergebruik van water, met name in de industrie, en het chemievrij zuiveren (zonder stoffen als chloor) van water. UV kan in al deze ontwikkelingen een bijdrage leveren het verschil te maken.”

Kansen voor de toekomst

Albert-Jan en Kaspar zien dan ook veel kansen voor ‘hun’ bedrijf om impact te maken op de UV-markt en de maatschappij. Allereerst door als bedrijf te groeien en de hoogwaardige desinfectiesystemen naar steeds meer en grotere organisaties te brengen. Maar daarnaast natuurlijk door te blijven pionieren, zoals ze dat altijd deden. En ja, dat leidt soms tot een douchekop die het niet heeft gered, maar ook tot innovaties die de markt kunnen veranderen. Ook nu.

Albert-Jan: “We zien bijvoorbeeld veel kansen voor onze AdvanOx. Dit innovatieve systeem maakt gebruik van geavanceerde oxidatie, een combinatie van UV-licht en waterstofperoxide, en is in staat de meest hardnekkige microverontreinigingen af te breken. Denk aan medicijnresten, gewasbeschermingsmiddelen of zeer zorgwekkende stoffen uit industriële afvalstromen. Dat maakt het een interessante techniek voor veel verschillende sectoren en daarmee een belangrijk nieuw wapen in onze missie om te werken aan schoon en veilig water voor iedereen.”